STOP! testování na covid-19! PCR testy jsou neúčinné

ODKAZ NA ZDROJE A PETICI: BIT.LY/PETICE40BODU

Přepis:

Víte, že testování na covid-19 je neúčinné a mělo by se okamžitě zastavit? Proč? Tak o tom se dozvíte více v tomto videu.

V dnešní době se doslova roztrhl pytel s testováním lidí na covid-19, a s tím spojený prudký nárůst pozitivních „případů”, čímž vláda odůvodňuje svá opatření a chystaná omezení.. Jenže plošně používání tzv. PCR testů na covid-19 s sebou nese spoustu zásadních nejasností. Pojďme se na ně podívat. .

Jedna ze základních sekvencí SARS-COV-2, která je uvedená v manuálu, který vydala WHO jako příručku pro testování pozitivity pomocí PCR testu, se totiž běžně nachází u každého homo sapiens, a to přesně na 8. chromosomu. To by samozřejmě zcela logicky velmi silně ovlivňovalo výsledky všech PCR testů a odůvodňovalo pozitivně testované, kteří jsou tzv. asymptomatičtí tj. bez příznaků.

Dále nám ministerstvo zdravotnictví a hygienické stanice tvrdí, že nemoc mohou šířit právě i asymptomatičtí lidé, tj ti bezpříznakoví kromě těch, kteří jsou symptomatičtí tj. s příznaky. to ale odporuje tvrzení WHO ze začátku června, kdy prohlásila, že je velmi vzácné, aby bezpříznakoví jedinci šířili covid-19. Z toho vyplývá, že i když Vám test ukáže, že jste pozitivní a nemáte příznaky, existuje jen velmi malá, jestli vůbec nějaká šance, že byste „nakazili” někoho jiného, tudíž odpadá jakákoliv nutnost udržování dvoumetrových rozestupů nebo dokonce nošení roušek u jedinců bez příznaků onemocnění.

Za pozornost také stojí samotná časová osa v souvislosti s vývojem metody PCR testování, která byla vyvinuta na začátku této PLANDEMIE.

Profesionálové z oboru totiž napadají samotnou primární sekvenci, se kterou bylo pracováno právě u vývoje PCR testu, poskytnutou WHO prof. Christianem Drostenem z Berlínské Charité (věnujte hlavně pozornost datumům):

•30.12.2019: oftalmolog Li Wenliang informoval své kolegy pomocí WhatsAppu, že existuje 7 případů v jeho nemocnici, u nichž je potvrzen pozitivní nález na SARS

O den později 31.12.2019 vláda v Pekingu vyslala „intervenční sílu“ virologů a epidemiologů na podporu situace ve Wu-chanu

Na nový rok, 01.01.2020, prof. Christian Drosten z Berlínské Charité se o tom doslechl, a okamžitě zahájil vývoj metody genetické detekce viru SARS, a to dokonce dříve, než bylo zcela jasné, a dokonce, než mohlo být vůbec jasné, zda zpráva z Číny o výskytu SARS byla pravdivá a prokázaná, a především ještě předtím, než čínští virologové vůbec zveřejnili své výsledky! Je doloženo, že k 1. lednu 2020 vyvinul metodu genetické detekce PCR, aby jak ve své studii uvádí spolehlivě prokázal přítomnost nového korona virového typu viru u lidí. Tento test je test podle kterého nyní celý svět postupuje!

O dvacet dní později, tedy 21.01.2020, čili 3 dny před úplně prvním zveřejněním prvních sekvencí viru z Čínského centra pro kontrolu nemocí a prevence, WHO doporučila všem zemím, aby pro testování nemoci používali „bezpečný“ testovací postup vyvinutý prof. Drostenem.

Z toho vyplývá fakt, že prof. Drosten použil vědecky NEOVĚŘENÉ údaje pro svůj rychle globalizovaný PCR test z roku 2019-nCOV, který byl dne 7. února 2020 přejmenován na SARS-CoV-2 právě za účasti prof. Drostena. Tento pak budil dojem, že Číňané skutečně objevili nový virus, ale nikdy tomu tak nebylo!

Tvrzení, že měl prof. Drosten spolehlivý testovací postup, je proto zcela nemožné. Prof. Drosten porušil, a nerespektoval následující pravidla:

  1. nerespektování jasně definovaných vědeckých pravidel, která jsou součástí jeho pracovní smlouvy.
  2. nárůst a globalizace čínské epidemické paniky, při které porušil principy uvažování a nedodržel logiku správných postupů u virologie

23.01.2020: v (PDF) publikaci věnované vývoji testovací PCR metody prof. Drostena, tak na straně 3 tohoto článku dokonce popisuje první a rozhodující krok svého postupu:

„Před veřejným oznámením o virových sekvencí z případů 2019-nCoV jsme se spoléhali na zprávy ze sociálních médií oznamující detekci viru podobného SARS. Proto jsme předpokládali, že se jedná o coronavirus související se SARS, který stál za propuknutím pandemie.

Jenže v té době nebyly k dispozici žádné klinické údaje, které by mohly tvořit důvod pro takovouto domněnku!

Dalším faktem je, že velká část plošně užívaných PCR testů používá tzv. cykly ke zvětšení vzorku ke zjištění přítomnosti genové sekvence viru… jenže spousta z nich, včetně toho od Drostena, používá příliš vysokou míru cyklů, které způsobují jejich nepřesnost a tím pádem mohou zachytit i bezvýznamné množství viru, který není nijak nebezpečný ani nakažlivý, což ale i tak způsobí pozitivní test na covid-19 a následnou karanténu a ostatní omezení.

Covid-19, SARS-COV-2, dále nesplňuje tzv. Kochovy postuláty – více o nich v odkazu pod videem. Podle Kochových postulátů, upravených Riversem pro virová onemocnění, je vyžadováno prokázat šest kritérií pro stanovení virusu jako příčiny onemocnění. „Po analýze dostupných cca 5 studií je zřejmé, že ani jedna ze studií nebyla brána v potaz a nebyly uplatňovány Kochovy postuláty ani River“!

Co tedy s tím? Podle dostupných informací je zřejmé, že plošné testování covidu-19 za pomocí PCR testů je zbytečné, neefektivní a produkuje bezvýznamné statistiky nereflektující skutečné nebezpečí tohoto onemocnění. Tímto by tedy vláda měla výše řečené PROVĚŘIT a pak urychleně ZASTAVIT veškeré současné testování asymptomatických a zřejmě i symptomatických osob za pomocí těchto naprosto neúčinných, neefektivních a drahých PCR testů. Nejsem sice ministr zdravotnictví a ani předseda vlády. Ale tři věci bych udělal okamžitě:

Pokud se prokáže, že PCR testy nejsou efektivní a celá šaráda je jen strašení lidí, měl by to odnést v první řadě pan Prof. Prymula, doktor Maďar a prof. Flegr
WHO by se měla zodpovídat za naprosto neprofesionální přístup, a konečně by měl začít řídit takovou organizaci lékař / vědec, který tomuto oboru rozumí. K odpovědnosti by měl být popohnán i Prof. Dorsten.
Hlavním hygienikem, nebo minimálně dočasným člověkem, kdo by měl řídit a dát do pořádku tuto plandemii ne pandemii, je podle mého názoru Dr. Soňa Peková.

No a samozřejmě přestat strašit naše občany a došlápnout si tvrdě na média, protože oni odvedly NAPROSTO MIZERNOU PRÁCI.

A jestli má padnout VLÁDA, tak ať za takové pochybení všichni politici, opravdu až na světlé a vzácné výjimky včetně celé opozice nesou odpovědnost a následky.

VŠECHNY ODKAZY NA ZDROJOVÉ DOKUMENTY NAJDETE ZDE: BIT.LY/PRIPOMINKYMZCR40BODU

Jestli se vám líbí moje tvorba, zvažte podporu projektu, děkuji: https://otevrisvoumysl.cz/prispevek

PETICE: https://bit.ly/PETICE40BODU

Přepis: https://www.otevrisvoumysl.cz/stop-te…

VŠECHNY ODKAZY NA ZDROJOVÉ DOKUMENTY NAJDETE ZDE: https://BIT.LY/PRIPOMINKYMZCR40BODU

Zdroj video: https://www.youtube.com/watch?v=juUZRZNAczQ

Komentář