VZTAHY NOVÉ DOBY

423757_339215062790680_933376273_n

Lidé Země, jste obklopeni mnohými dezinformacemi. Jste zkoušeni, abyste rozeznali pravdu. Nacházíte se na přelomu, který odděluje připravené od nepřipravených. Připravenost tkví v tom, konečně přijmout své životy, přijmout možnosti změn, přijmout víru. Neboť víra je základ života. Jedině víra dokáže probudit lásku. Téma lásky je velice důležité v tomto čase. Vaše touhy se stupňují. Mnozí však žijí osamělým životem, cítí se nepochopení, cítí bolest. V těchto bytostech je potřeba zažehnout jiskru, která rozpálí jejich srdce a láska se stane hybnou silou v jejich životech. Ne všichni však jsou připraveni. Mnozí žijí stále v iluzích, další v sobě nosí pokroucený vzor lásky k sobě samým, k bližním. Je zde mnoho způsobů vlastnictví a chtění, mnoho způsobů manipulace, která lásku zabíjí. Mnozí jste tak pohlcení vlastnit druhé, že ani nevidíte jak tímto svazujete sami sebe. Je zde čas rychlých změn, ale též příchodu dlouho očekávaných proměn lidského vědomí. Stále více se očisťujete a nacházíte štěstí v sobě samých. Vaše probouzení probíhá velice rychle a spontánně, i když mnohdy za velice složitých podmínek. Neboť probouzení vědomí závisí na přání duše. A jedině duše je zde hybnou silou. Tento čas je spíše vnímán jako velice náročný na jakékoli vztahy. Procházíte zatěžkávací zkouškou, neboť mnozí žijí v partnerství na dluh. Přesluhují. Nechávají se dotovat energií, či naopak. Setrvačností se pohybují jako slepci, kteří mají strach vykročit do neznáma. Mnoho vztahů vyznává falešné hodnoty.

 Děti vyrůstající v takových vztazích si poté do budoucnosti nesou zranění, která se znovu aktivují v jejich partnerství. Tyto podvědomé způsoby se musí změnit. Toto není možné dále tolerovat, neboť tento svět je nemocný a nikdy by nemohl procitnout. Proto se projevuje síla, která nepustí člověka dále dříve, dokud nebude jednat v souladu s tímto plánem uzdravení. Zastavení takové bytosti však bude velice bolestné a též velice náročné, neboť nebude možné se tomuto vyhnout. Budou však uzavřeny i vztahy „nové doby“. Tyto budou splňovat veškeré podmínky pro společný vzestup spojených vědomí a dojde k výraznému posílení spolupráce a násobení energie. Tato spojení budou vykazovat velikou sílu tvoření. Tato spojení již patří do oblastí vyšších dimenzí, kde se vědomí ocitají vzájemně propojená, naladěná na jednu společnou mysl a toužící po prospěchu všech, nikoli egoisticky sebe samého. Tato vize však zpočátku může být prostupná pouze pro některá vědomí. Avšak čím více jich bude, tím větší předpoklad bude vytvořen pro vstup dalších. Vždy však teprve po splnění individuálních podmínek pro tento postup. Vlivy na vztahy jsou zde, ať chcete nebo nechcete. A již je na čase. Neboť není podporováno, aby se dále rodily děti deformované skrze své předky. Je potřeba vytvořit typ nové rodiny, která bude plnit svou pravou funkci. To však neznamená, že všichni se pro toto rozhodli. A také je to plán dlouhodobý. Avšak postupně realizovatelný. Mějte vize těchto spojení a volte je do svých životů. My vám v tom pomůžeme.

Komentář